Джазові теми з імпровізацією. Неоніла Лагодюк (фортепіано)
JAZZ IMPROVIZATION. NEONILA LAHODYUK, composer and pianist

04-02-2021 19:00

JAZZ IMPROVIZATION

NEONILA LAHODYUK, composer and pianist

With the participation of: Kyiv Saxophone Quartet

                                                  YURIY VASYLEVYCH, artistic director

VIACHESLAV FILONOV, violin

PAVLO POPROTSKY, flute

PAVLO BOYKO, clarinet

HALYNA BYKOVA, cello

OLEKSIY MANYK, drums

ANDRIY ROMANENKO, double bass

OKSANA ZALIZNIAK, vocal

VOLODYMYR SHPUDEYKO, tap dance

SVITLANA KORETSKA, spoken word

TETIANA FEDOROVA, stage director / SERHIY LUKASHEV, stage designer   

Ticket prices: 70 UAH - 350 UAH

Upcoming events