ВІД КАНТУ ДО ДЖАЗ-РОКУ
FROM THE CHANT TO JAZZ-ROCK

02-02-2018 19:00

MUSIC ALBUM OF THE YEAR: FROM THE CHANT TO JAZZ-ROCK

Honored Academic Song and Dance Ensemble of the Armed Forces of Ukraine

Artistic Director and Conductor - DMYTRO ANTONIUK

With the participation of

IRYNA SKAZINA

OLEKSIY SHPORTKO

SERGIY YURCHENKO

OLEG FILIPENKO

IGOR MAMUSHEV

IVAN CHURYLOV

SERGIY MYTROFANOV

KOSTYANTYN MOSKOVYCH

ALINA BASHKINA

MARGARYTA MELESHKO

YULIA OLIYNYK

DENYS SAGIROV

OLEKSIY ZHMUDENKO

EVGEN ZAMORSKY

TARAS BEREZHANSKIY,

OKSANA GAVARCHYNSKA

VSEVOLOD ANTSUPOV

The concert presenter is OKSANA ANTONYUK

Ticket prices: 70 UAH - 300 UAH

Upcoming events